Sunday, May 5, 2013

На гробот на Гоце Делчев 4 мај 1983 год