Monday, July 15, 2013

Реферат на Методија Шаторов-Шарло од 1937 г.

Методија Шаторов Шарло реферат 1937

Реферат на Методија Шаторов-Шарло од 1937 г. со наслов „ЗОШТО БУГАРСКАТА ФАШИСТИЧКА ДИКТАТУРА ПО 19 МАЈ СПРОВЕДУВА ОТВОРЕНА ПРОТИВМАКЕДОНСКА ПОЛИТИКА?" 

Објвен во „Методија Шаторов-Шарло, документи и материјали", ДАРМ и Македоника Литера, Скопје, 2012, стр. 165-178