Wednesday, July 13, 2011

Македонци во Историја на Црна Гора.

[IMG]


Македонци во Историја на Црна Гора.
10. март
1754. годинa,
Москвa

No comments:

Post a Comment