Saturday, January 8, 2011

The Wonderful World of Albert Kahn - Macedonia.

Камени корита на реката Вардар , во кои селските кожари ги штавеле кожите газејќи ги со нозе.Штаварницата била лоцирана од левата страна на Вардар.

 Овчи пазар„ во непосредна близина на Чифте амамот „Дебој„ ,џамија Гази Хајдар Кади и Сугур Чауш џамија - најстарата на Балканот од 1434-35,која е срушена 1956 година.Битола.

Македонски народни носии од село Смилево.
 Охридcки улици.
 Оливеровата капела посветена на Св.Јован Претеча.доѕидана на католиконот на северната страна во 16 век.Во 16 век оваа црква е претворена во џамија,и е изградено и минаре.
 фреска во црквата Св.Софија
 Група селанки од село Дебарца.
 Група луѓе во машка носија, се разликуваат по капите: со црвена се Турци, со бела се Албанци, со црна се Македонците.
Мост на реката Црни Дрим. На него до 26.11.1915 година имало 17 дуќани,бил познат како Чаршиски мост.

"Во 1913 година мецената Алберт Кан го испратил својот фотограф Август Леон во Македонија во духот на неговиот познат Планетарен архив, со цел да се одредат еднаш за секогаш сите аспекти, пракси и модуси на човечката активност на почетокот на 20-от век, да се воспостават мостови помеѓу луѓето и народите, за подобро да се разберат - тоа беше идеалот на Алберт Кан

1 comment:

  1. http://www.facebook.com/album.php?aid=32692&id=167689016604651&saved

    ReplyDelete