Thursday, November 22, 2012

МАКЕДОНСКА РИЗНИЦА


Почитувани читатели,

Секој почеток е тежок, но со макотрпна работа се добиваат одлични резултати. Нашето списание секојдневно добива сè повеќе прекрасни соработници и соговорници кој со своите дела го збогатуваат и афирмираат македонскиот бит.

Во најновиот број на „Македонска ризница“ ја издвојуваме соработката со ценетиот господин Томислав Османли, како и интервјуто со д-р Ели Луческа, директорката на Институтот за Старословенска култура.

Како и во претходните броеви и овој број е исполнет со делови од нашето минато и сегашност, преточени во документи или фотографии.

„Македонска ризница“ постојано ги следи активности на нашите македонисти и големи афирматори на Македонија во светот. Во овој број ќе се запознаеме со активностите на македонска фолклорна група „Охрид“ – предводена од Тунде Хатала од Унгарија.

Со почит,

Главен и одговорен уредник

Благојче Андонов


No comments:

Post a Comment