Tuesday, February 8, 2011

Едно име имаме


Покрај Егеј Македонци,
покрај Вардар Македонци
и по Пирин Македонци
славно име, непокорно.
Едно име имаме
во душата го носиме,
за тебе живот даваме
о, Македонијо!
Како килим полиња,
а до небо планини,
реки златоносни,
а езера бисерни.
Едно име имаме
во душата го носиме,
за тебе живот даваме
о, Македонијо!
Мајко Македонијо
балканска убавице,
кој се родил во тебе
и живот дава за тебе.
Едно име имаме
во душата го носиме,
за тебе живот даваме
о, Македонијо!

No comments:

Post a Comment