Wednesday, May 2, 2012

Прашањето на фонетско-фонолошката кодификација на македонскиот јазик - Влоѓимјеж ПјанкаСтатијата е објавена во книгата „Педесет години на Македонската наука за јазикот„ 

Прилози од Научниот собир одржан од 30 ноември до 2 декември 1995 во Скопје

Издавач Македонска Академија на Науки и Уметности
Скопје 1997 година

No comments:

Post a Comment