Saturday, May 12, 2012

ТАМУ В СМИЛЕВО БОРБА НАСТАНА


Таму в Смилево борба настана
Со петстогодишниот тиран;
Со Османливското Царство
За да се одмазди!
Груев, Сугарев, командуваат
Со востаниците смели, храбри:
Ура! Ура! Напред, напред!
И таму Бадев, малдиот јунак,
Ученик од Битола Града
Се пушти кон вековниот тиран,
За да се одмазди.
Ура! Ура! Напред, напред!
Но свиреп куршум го настигна
И во миг наземја го фрли,
И во часот го умртви.
Ура! Ура! Напред, напред!
Но скоро ќе изгрее слободата
Над неговиот млад, бескрстен гроб,
После крвавиот лут бој!
Ура! Ура! Напред, напред!
Нови борци, во нов строј!

Народна песна за почетокот на Илинденското востание во село Смилево и смртта на младиот знаменосец Иван Бадев , борец во четата на Ѓорѓи Сугарев.

No comments:

Post a Comment