Monday, July 9, 2012

Црква Света Богородица - Трново , Битола

 Црквата Света Богородица е изградена во 1837 година , но истата како и поголемиот дел од селото Трново за време на првата светска војна , поточно на крајот од 1916 година е разурната до темел .Селото по 1919 година повторно се населува , а по добивање на одредени средства во 1926 година се започнува со реконструкција на црквата. Оваа ретка фотографија ги покажува поставувањето на темелите , започнувањето на градбата како и идејното решение на црквата.


Фотографијата е изработена од познатиот М.Манаки.
Благодарност до Црноризец Храбар за отстапувањето на фотографијата.

No comments:

Post a Comment