Saturday, July 7, 2012

Извештај од Боп До Морис Рувие за состојбите во МакедонијаДокумент на француската дипломатија во Македонија од 1905 г. кој кажува за што се борел Јане Сандански.

Христо Андонов-Пољански (уредник) "Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава", Том 2, Скопје, стр. 484-485

Оригиналниот француски дипломатски извештај:

No comments:

Post a Comment