Sunday, March 18, 2012

Од Македонскиот фолклор

— „Карај ме, мајко, учи ме 
која невеста да земам? 
Гркина дава придава триста 
дуќани на Стамбол,
Влаинка ми дава и придава
триста гемии по море, 
Македонка дава придава 
триста чивта биволи"

— „Карам те, синко, учам те:
дуќани оган ги горит,
гемиите вода ги дави,
земи си бела Македонка,
прегни си чифтот биволи,
изорај рамни погони
посеј си бела пченица".

Костадина Запаренкова
с. Прекопана , егејскиот дел од Македонија.
Македонска народна песна објавена во 1967 година

No comments:

Post a Comment