Friday, March 23, 2012

Денови на Македонската култура во Полска


Во Полска во периодот од 26 март до 30 март ќе се одржат македонските денови на културата каде учество ќе земат бројни  научни работници од Република Македонија кој ќе ја презентираат македонската историографија , фолклор и традиција.
Во прилог ви ја претставуваме целокупната програма.


INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM
INSTYTUT FOLKLORU IM. MARKO CEPENKOVA W SKOPIU

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

DNI KULTURY MACEDOŃSKIEJ

W RAMACH KTÓRYCH ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA NAUKOWA

BAŁKAŃSKI FOLKLOR
JAKO KOD INTERKULTUROWY II


PROGRAM

PONIEDZIAŁEK 26.03.2012

Wykłady Meri Stojanovej z Muzem Narodowego w Bitoli

09:45 – 11:15 sala 285 Collegium Maius
Ceramika z regionu Resen w Macedonii – tradycja i jej współczesne przemiany / Ceramics from the region of Resen in Macedonia – tradition and its contemporary transformation

11:30 – 13:00 sala 285 Collegium Maius
Wpływ czynników społecznych i socjalnych na kontynuację i przemianę stroju ludowego z regionu Prespa w Macedonii od końca XIX wieku do połowy XX wieku / Influence of the social conditions from the end of the 19th century  till the middle of the 20th century on the continuity and changes of the traditional costumes in Prespa Region

Język wykładów: macedoński. Obszerna prezentacja w języku angielskim

15:00 Collegium Maius
Wystawa Macedonia w obiektywie studentów


WTOREK 27.03.2012

15:30 Kawiarnia „Bułka z dziurką“, ul. Wroniecka 24
Wystawa Прочка во Прилепобредни маски / Śwęto Pročki w Prilepie – maski obrzędowe (Przygotowali: Eli Lučeska, Zvonko Dimoski, Urząd Miasta Prilep)
Słowo wstępne: dr Eli Lučeska, dyrektor Instytutu Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie

17:45 – 19:15 sala 285 Collegium Maius
Z cyklu Wykłady otwarte UAM gościnna prelekcja Meri Stojanovej z Muzem Narodowego w Bitoli Prespa region - View trough an open door since 1992

Język wykładu: angielski


ŚRODA 28.03.2012

09:30-10:00 Rejestracja uczestników

10.00 – 11:00 Otwarcie konferencji
Sala Lubrańskiego Collegium Minus

Przemówienia inauguracyjne

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM
Prof. dr hab. Bogusław Zieliński

Dr Vesna Petreska
Instytut Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopiu

Burmistrz miasta Makedonski Brod
Milosim Vojneski

Goście Honorowi
Prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski UW
Prof. dr hab. Tanas Vražinovski, Skopie-Prilep

Prezentacja Instytutu Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopiu

11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30 – 13:00 Obrady plenarne
Moderatorzy: Tanas Vražinovski, Krzysztof Wrocławski

Divna Mrdeža-Antonina (Zagrzeb, Chorwacja), Književna baština kao brendirani folklor i nacionalni identitet

Bogusław Zieliński (Poznań, Polska), Folklorystyczny paradygmat hymnografii słowiańskiej

Vesna Petreska (Skopie, Macedonia), Деловите на човечкото тело како обредни граници


13:30 – 14:30 Przerwa na obiad

14:30 – 16:00 Obrady sala im. Kuraszkiewicza (014 Collegium Maius)
Moderatorzy: Lidija Stojanovik'-Lafazanovska, Krystyna Pieniążek-Marković

Tanas Vražinovski (Skopie, Maceodnia), Истражувачкиот и методолошкиот пристап на Петар Драганов

Eli Lučeska (Prilep, Macedonia), „Добре ми дојде свети Јоване – Водици во село Битуше

Vladimir Karadžoski (Prilep, Macedonia), Детските и младешките игри како дел од фолклорното наследство во Македонија

Joanna Dobosiewicz (Poznań, Polska), Rodzicielskie groźby i przestrogi jako językowy zwyczaj wychowawczy (na przykładzie języka polskiego, chorwackiego i serbskiego)

16:00-16:15 Przerwa

16:15-17:45 Projekcja filmów etnograficznych
sala im. Kuraszkiewicza (014 Collegium Maius)

Од памтивек било така - така и ќе си остане – Od zawsze tak było – i niech tak zostanie Produkcja FAN, Urząd Miasta Prilep, 24 min
Eli Lučeska

Машки обредни поворки / Męskie procesje obrzędowe, Produkcja Instytutu Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopiu, 20 min
Katarina Petrovska-Kuzmanova

Жетва и жетварски обичаи / Żniwa i obyczaje żniwiarskie, Produkcja Instytutu Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopiu, 35 min
Rodna Veličkovska

17:45 – 18:30 Hol Główny Collegium Maius
Wystawa Macedoński ubiór miejski XIX i XX wieku wraz z oryginalnymi fotografiami Miltona Manaki. Kustosz wystawy: Nade Genevska-Bračić z Muzeum Narodowego w Bitoli

18:30 – 19:30 Kolacja
19:30 – 20:30 Wieczór wspomnień Gości Honorowych: 
prof. dra hab. Krzysztofa Wrocławskiego i prof. dra hab. Tanasa Vražinovskiego


CZWARTEK 29.03.2012

09:30 – 12:00 Obrady sala im. Kuraszkiewicza (014 Collegium Maius)
Moderatorzy: Katarina Petrovska-Kuzmanova, Bogusław Zieliński

Lidija Stojanovik'-Lafazanovska (Skopie, Maceodnia), Фолклорни наративни теории и нови пракси

Tunde Hatala (Budapeszt, Węgry), Присутноста на јужнословенскиот фолклор на филолошките студии на универзитетот ЕЛТЕ во Будимпешта

Mira Markova (Sofia, Bułgaria), Autobiographical story and dynamics of the Balkan culture

Lilianna Miodońska (Bielsko-Biała, Polska), Makedonski pesni M. Karanfilovskiego i B. Veljanovske – rola zbioru w popularyzacji kultury i języka macedońskiego

Magdalena Kargul (Warszawa, Polska), Legenda jako gatunek w polskiej i serbskiej folklorystyce

Anna Mária Bólya (Budapeszt, Węgry), Местото на балканскиот фолклор во Унгарија. Македонците во Унгарија. Македонски фолклор во Унгарија. Балканскиот фолклор во творештвото на познати кореографи

Emilian Prałat (Poznań, Polska), Folklor południowosłowiański i jego dystrybucja w sztuce naiwnej

Robert Bońkowski (Katowice, Polska), Skróty fonetyczne w żargonie serbskim

12:00 – 12:30 Przerwa na kawę

12:30 – 14:30 Obrady sala im. Kuraszkiewicza (014 Collegium Maius)
Moderatorzy: Vesna Petreska, Joanna Rękas

Rodna Veličkovska (Skopie, Maceodnia), Картографирањето како метода за означување на музичко-дијалектната граница во македонското традиционално пеење (обредно пеење)

Meri Stojanova (Skopje, Macedonia), Границата и прекуграничните односи и перцепции на населението на македонско-албанското пограничје во контекст на историските и современите европски промени

Armina Muszyńska (Łódź, Polska), Buniewcy w Wojwodinie

Katerina Petrovska Kuzmanova (Skopie, Macedonia), Аспекти од истражувањата на машките поворки Русалии

Nade Genevska Bračik’ (Bitola, Macedonia), Градскиот костим помеѓу истокот и западот

Vlatko Delovski (Skopie, Macedonia), Бигорскиот Манастир едукативен, духовно-воспитен „Музеон

14:30 – 15:30 Przerwa na obiad

15:30 – 18:30 sala im. Kuraszkiewicza (014 Collegium Maius)
Moderatorzy: Rodna Veličkovska, Robert Bońkowski

Krystyna Pieniążek-Marković (Poznań, Polska), Chorwacki kociołek. Interkulturowy dyksurs kulinarnych „sonetów”

Agnieszka Ayşen Kaim (Warszawa, Polska), Kręte drogi sufich-tureckie i bałkańskie na wybranych przykładach literackich

Joanna Mleczko (Katowice, Polska), Opozycja stare - młode, nowe – stare w obrzędowości związanej z Babą

Temjana Popovska (Skopie, Macedonia), Скопската пролет“ – борба на македонската младина против полициското насилство

Bartosz Konic (Poznań, Polska), Folklor muzyczny we współczesnym kinie chorwackim i serbskim

Karina Giel (Poznań, Polska), Frazeologizmy eufemiczne jako przejaw językowego tabu (na przykładzie zastępczych określeń śmierci w języku chorwackim i polskim)

Magdalena Baer (Poznań, Polska), Wybrane kategorie semantyczne w nazewnictwie roślin zielnych w języku chorwackim

18:30 Zamknięcie Konferencji
Podsumowanie obrad przez Gości Honorowych: 
prof. dra hab. Krzysztofa Wrocławskiego i prof. dra hab. Tanasa Vražinovskiego


PIĄTEK 30.03.2012

11.00 Muzeum Etnograficzne, ul. Grobla 25
Wystawa Śladami Kanunu. Kultura albańska w wieloetnicznym Kosowie
Prowadzenie dr Joanna Minksztym

13:00 – 14:30 sala 285 Collegium Maius
Wykład dr Vesny Petreskiej Instytutu Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopie
Tradycyjna macedońska obrzędowość weselna / Традиционална македонска свадбена обредност

No comments:

Post a Comment