Thursday, January 13, 2011

„Населението во Битолскиот вилает„ - Г.С.Блант 1897 година

Статистичкиот преглед на населението во битолскиот вилает е изработен од Британскиот вице-конзул во Битола  господинот Г.С.Блант
Прегледот датира од 30 јуни 1897 година,се состои од 89 страни.

Во овој попис се попишани Албанци,Словени ,Грци,Власи и Евреи.

No comments:

Post a Comment