Saturday, January 8, 2011

Проектот за востание во Македонија поднесено од францускиот патописец

Bertrandon de la Brocquier do papata vo 1433 godina.
Овој француски патописец во фебруари 1432 година допатувал на балканот и ги видел состојбите при што напишал книга со наслов `Voyage d`outre-met et retour de Jerusalem en France par la voie de terre pendant le cours des annees 1432 et 1933` објавена во `Legrand d`Aussy` во 1804 година.Во неговиот предлог тој ги повикува европските владетели да тргнат против Турција при што ги набројува народите потчинети на турското ропство и тоа: Македонци,Бугари,Грци,Албанци,Словени,Власи,Рашани и други.при што прави разлика помегу Македонците и другите народи.
Неговиот план до папата бил Франција,Англија и Германија да дадат по 15000-20000 војници и `со помош на бога лесно промарширале од Белград до Константинопол секако ако ги разбунтоваат балканските христијански народи`.

No comments:

Post a Comment